עלייה וקליטה

קרית אתא ידועה כעיר קולטת עלייה. קרית אתא נבנתה ע"י עולים חדשים, נקבצו אליה משבעים ארצות בשנות החמישים והשישים. כל גל עלייה שנקלט והתבסס בעיר, קלט את גל העלייה שבא אחריו.

בקרית אתא נקלטו אלפי עולים חדשים שנקלטו בקרית אתא ע"י המחלקת לקליטת עלייה שטיפלה בבעיות הפרט והמשפחה. מחלקת קליטת עלייה היא הכתובת העיקרית לכל צרכי העולים, וחוט מקשר בינם לבין יתר הגורמים המטפלים בעולים. דגש מיוחד הושם על חיפוש תעסוקה, מציאת מקומות עבודה, וקיום סדנאות לחיפוש עבודה ולהכרת שוק זה. המחלקה ליוותה את העולים מיד עם הגעתם ע"י ביקורי בית, רישום לאולפן, למוסדות החינוך, למעדוני העולים וכדומה.

העולים זכו לסיוע רב מצד תושבי העיר, המורגלים בקליטת עלייה. בצד הגורמים הרשמיים נחלצים לעזרה גם מתנדבים רבים, והם מסייעים לעולים ומשתלבים בחיי החברה הישראלית.