רווחה

המחלקה לשירותי רווחה פועלת בתןקף חוק הסעד 1956 המחייב כל רשות מקומית לקיים מחלקה הפועלת לרווחה תושביה. המחלקה לשרותי רווחה מאוישת ע" צוות מקצועי של עובדים סוציאלים ועובדים מנהליים וכן יחידות מתנדבים מודרכת המקיימת מספר הולך וגובר של שירותים למען תושבי העיר.