חינוך

בשנים הראשונות של כפר עטה לא היה בי"ס במקום. משפחות שיכלו להרשות לעצמם שלחו ילדיהם לבי"ס בחיפה אך רוב הילדים הסתובבו ללא מעש. ההורים תרו אחר מורה שיבוא לכפר ומקום שישמש כבית ספר. משפחת שרמן השכירה את הצריף שלה ועד להשלמתו נדדו הילדים מצריף לצריף. ביה"ס הראשון נוסד בשנת תרצ"ה-1935 ע"י הרב אוסקרן-חניאל ז"ל, אשר הובא לכפר למטרה זו, ומנה בימיו הראשונים פחות מעשרה תלמידים. בביה"ס למדו ילדים מכל הזרמים ומאוחר יותר נבנו בתי ספר לזרם החרדי, הדתי ולזרם העובדים.