רקע

עם קום המדינה, הבשילו בכפר אתא מספר תהליכים, שהתחילו כבר בשנות הארבעים; כמו תהליכים מוניציפאליים, התפתחות יישובית ושינויים תעסוקתיים וכלכליים. ברקע הייתה העלייה ההמונית ושנות הצנע.

כפר אתא קלטה אחוז ניכר של עולים חדשים מעדות המזרח כמו כן מרומניה ופולין. העלייה ההמונית יצרה צורך דחוף בפתרונות דיור מהירים. כך נוצרו המעברות. תחילה מעברות אוהלים ולאחר מכן מעברות של מבנים ארעיים, כמו "בדונים" ופחונים. המעברות הוקמו ליד יישובים, שיכלו לספק שירותים מינימליים ושהיו בעלי נגישות טובה ועל קרקעות שהיו בבעלות ציבורית. מעברות "טובות" נחשבו למעברות, שהיו ליד מקורות פרנסה ובכפר אתא הייתה דרישה לידיים עובדות בבתי החרושת והמפעלים. בכפר אתא התמלאו כל התנאים הללו וע"כ הוקמו מספר מעברות. עד לסוף שנות החמישים קלטה כפר אתא את רוב העולים שהשתלבו במרקם העירוני. סופו של תהליך הגידול האנושי והפיזי של כפר אתא, היה בשנת 1965 עם האיחוד לקריית בנימין.