הכפרים הערביים במערכה

ערב מלחמת העצמאות נוצר מצב שכפר אתא וגוש ההתיישבות היהודי סביבה, השכונות והקיבוצים עמדו מול גוש הכפרים הערבי שהורכב מארבעת הכפרים הוותיקים: ווערת אל סריס, הושע, כסאיר וסעסע (להבדיל מסאסא בגליל). ארבעת הכפרים כולם היו שותפים ברמות שונות של מעורבות בקרבות רמת יוחנן, באפריל 1948.

אזור וערת א-סריס מצוי היום בלב ליבה של העיר קרית אתא. גבעת רם, נושקת לחורבות כסאייר. הושע גובלת ביער קרית אתא וסעסע מצויה דרומית מערבית להושע וכסאייר. הושע, סעסע וכסאייר עדיין עומדים בשממונם.