איחוד כפר אתא וקרית בנימין

בשנת 1951 אוחדו ארבע השכונות העירונית ליד כפר אתא, קריית בנימין, קריית פרוסטיג, קריית שטנד, קריית נחום למועצה מקומית קריית בנימין. איחוד השכונות לגוף משקי וציבורי הביא גם ליצירת רצף קרקעות בשטח השיפוט של המועצה המקומית קריית בנימין. קדמו למהלך זה מספר ניסיונות להביא לאיחוד בין כפר אתא וקריית בנימין שכולם נדחו עד לאותה עת. קריית בנימין שהתנהלה עד אז תחת וועד מקומי בקשה לקבל יסוד אדמיניסטרטיבי חוקי, שיאפשר גבית מיסים על מנת לקדם את היישוב. כן ביקשה המועצה המקומית להכין תכנית אב חדשה לכל האזור כשהיא מתאימה את התכנון החדש למציאות שנוצרה בשטח: חלוקה לאזור תעשייתי, אזור מגורים ושטחים חקלאיים. אך בשנת 1956 איימה החלטת ממשלה להוציא מחזקת המועצה המקומית כ 4000 ד' ולהעבירה לידי המועצה האזורית זבולון (אשר בתחומה הקיבוצים: אושה, כפר המכבי, רמת יוחנן, יגור) בטענה שזו קרקע חקלאית ובמקביל להעביר את אזור התעשייה בדרום קריית בנימין לידי מועצה מקומית נשר, על מנת שזו תשחרר שטחים חקלאיים לקיבוץ יגור. בעצם ביקשו שר הפנים והממונה על מחוז חיפה ממועצה המקומית קריית בנימין להתפרק ולהתאחד עם כפר אתא מה גם ששמטו את הבסיס הכלכלי של קריית אתא בכך שניתקו אותה מהאדמות החקלאיות ומהאזור התעשייתי שלה. ההחלטה הביאה מאבק ציבורי שנמשך שנים אחדות והסתיים למעשה רק בשנת 1965 אז התמזגו קריית בנימין וכפר אתא והפכו למועצה מקומית אחת בשם קריית אתא.