חינוך

מיישוב קטן צמחה כפר אתא, לקריה שצריכה לתת מענה לכל צרכי התושבים, גם בתחום החינוך. בתי הספר הותיקים של כפר אתא קלטו את ילדי העולים בשנות החמישים ע"פ זרמי החינוך המועדפים. בתי ספר חדשים נבנו, בתי הספר הוותיקים עברו למבני קבע ייעודיים ונפתח בית ספר תיכון, הראשון בכפר אתא. ייחודה של מערכת החינוך בכך שהיה בה ייצוג לכל זרמי החינוך, זאת בהתאמה לאוכלוסית כפר אתא המגוונת.