המועצה המקומית כפר אתא

בשנת 1941 נבחרה המועצה המקומית כפר אתא. המועצה הורכבה מנציגי כל המפלגות. כך הפכה כפר אתא לרשות מקומית אשר בסמכותה לנהל את ענייניה הפנימיים, לחוקק תקנות עזר, להקים מוסדות ציבור שונים וכו'.

עם קום המדינה , קיבלה כפר אתא, תנופה עזה וכבירה להתפתחות רבת מימדים כתוצאה מן הכורח הנכסף שבעליה הגדולה אשר זרמה לארץ. אלפי עולים באו לכפר אתא ומן הכורח שבעליה הגדולה, אשר זרמה לארץ. אלפי עולים באו לכפא אתא ומן ההכרח היה לפעול בכל המהירות כדי למלא את השירותים החיוניים של כל המחנה הגדול הזה ולדאוג למקורות פרנסה ותעסוקה עבורם.

בעקבות העליה הגדולה גדלה האוכלוסיה ועמה רבו הצרכים . נתעוררו בעיות חדשות שדרשו פתרונן המידי. שיכונים חדשים נבנו, אלפי דירות נתוספו ונתעורר הצורך במבנים למוסדות חינוך ושירותים ציבוריםם שונים. היה צורך לסלול כבישים חדשים ולהרחיב קיימים. שטח שפוטה של המועצה הוכפל, גם יצאו דברים לא מעטים פגומים ובלתי מתוקנים די צרכם.

 

(כפר אתא - קובץ ידיעות, המועצה המקומית כפר אתא, יולי 1965).