רקע

עם קום המדינה הבשילו בכפר אתא מספר תהליכים, שהתחילו כבר בשנות הארבעים כמו תהליכים מוניציפאליים, התפתחות יישובית ושינויים תעסוקתיים וכלכליים. ברקע הייתה העלייה ההמונית ושנות הצנע.

כפר אתא קלטה אחוז ניכר של עולים חדשים מעדות המזרח כמו גם מרומניה, פולין. העלייה ההמונית יצרה צורך דחוף בפתרונות דיור מהירים. כך נוצרו המעברות. תחילה מעברות אוהלים ולאחר מכן מעברות של מבנים ארעיים כמו "בדונים" ופחונים. את המעברות הקימו ליד יישובים שיכלו לספק שירותים מינימליים, בעלי נגישות טובה ועל קרקעות שהיו בבעלות ציבורית. מעברות "טובות" נחשבו למעברות שהיו ליד מקורות פרנסה ובכפר אתא הייתה דרישה לידיים עובדות בבתי החרושת והמפעלים. בכפר אתא התמלאו כל התנאים הללו והוקמו מספר מעברות. עד לסוף שנות החמישים קלטה כפר אתא את רוב העולים, שהשתלבו במרקם העירוני.