דו"ח הנזקים

במאורעות 1929 תקפו הערבים. הנקודה פונתה. הפורעים העלו באש את היבול בגרנות, הרסו צריפים ולקחו מכל הבא ליד. עיון בדוחות הנזקים יכול להעמידנו על היקף הנזקים, שמות התושבים ואופי רכושם.