לסיכומה של תקופה

שנות השלושים עמדו בסימן תנופת בנייה ברמה האזורית של מפרץ חיפה כמו גם ברמה המקומית של כפר עטה. ע"פ התכנון העירוני של המוסדות המיישבים בעמק זבולון היתה צריכה להיות התיישבות משני סוגים: עירונית וכפרית. באזור שהוקדש למגורים ע"פ התוכנית התחילו בבניין הקריות: קריית חיים, קריית ביאליק, קריית מוצקין עי אדמות הקק"ל ואחרות - באזור כפר עטה וקריית בנימין על אדמות פרטיות. כפר עטה נהנתה מהיישובים הרבים, שסבבו אותה בהיותה המרכז העירוני היחידי שסיפק את מרבית השירותים המוניציפאליים והכלכליים, בנוסף להיותה מוקד משיכה לעובדים מכל האזור.