יזמים ובתי חרושת 1936-1933

בראשית שנות השלושים הגיעו לכפר עטה מספר יזמים שהקימו בה תעשייה ובתי מלאכה. תוך זמן קצר הוקמו בכפר עטה כחמישה בתי חרושת קטנים: "בטוניט", "צבע", "אסטרא" ו"דה האז". המשותף לכולם הייתה העובדה שהוקמו ע"י יזמים מרכז ארופאים ו"ייקים", שלרובם לא הייתה דריסת רגל בהסתדרות בקרב הפועלים והעובדה שכולם סיפקו מקומות עבודה ויציבות שתרמו לכוח המשיכה של כפר עטה למתיישבים חדשים.

העובדה שבשנת 1933 סיימו שלטונות המנדט לסלול את כביש חיפה שפרעם היוותה אף היא בסיס לתנופה משמעותית בפיתוח הכפר. אך המנוף העיקרי ששינה את פני היישוב מבחינה כלכלית והתיישבותית, היה בית החרושת "אתא" של משפחת מולר.

התפתחות התעשייה הייתה ע"פ התכנון הראשוני של קאופמן ואברקרומבי, למעט המקרה של מפעל "אתא", בגלל סירובו של היזם להקים את המפעל על קרקע שאינה קנינו הפרטי.