לסיכומה של תקופה

כפר עטה נוסד כמקום התיישבות של קומץ אנשים עצמאיים ללא עזרת המוסדות או השתיכות לגוף מארגן כלשהו. עובדה זו הייתה בעוכריהם לאורך שנים. לא התפתחו בכפר מוסדות ציבור או שרותים קהילתיים/ציבוריים ואפילו ביטחוניים ראויים לשמם.

המשבר של שנת 1926 פגע קשות בכפר עטה ואף עיכב את התפתחותו בעיקר משום שרוב בעלי האדמות נשארו בוורשה, התמיכה הכספית הפסיקה וחלק מהמתיישבים שעוד נשענו על רכוש שהשאירו מאחור פשטו את הרגל.

הנסיון לקיים יישוב חקלאי כשאין ארגון תומך, מסייע ואף משווק הייתה בעוכריהם. הריחוק מחיפה, המוקד העירוני הקרוב ביותר הייתה בעיתית בגלל קשיי התחבורה. השיווק העצמאי של התוצרת אף הוא לא הצליח.