רכישת קרקעות עמק זבולון

בשנת 1925 הצליחה חברת הון פרטי אמריקאית - "קהילת ציון", לרכוש את אדמות מפרץ חיפה. "קהילת ציון" שאפה לרכוש שטחים רבים בא"י ולייסד התיישבות חקלאית בארץ ב"שיטת האחוזה". כבר בקיץ 1914 נרכשו אדמות תל-עדס, עליהן הוקמה בלפוריה. ב- 1924 נרכשו אדמות ג'ליל , לימים הרצליה, ובשנת 1925 נקנו אדמות עפולה ואדמות עמק זבולון.

הרכישה נעשתה ע"י שתיים מחברות הבת - "חברת משק" שפעלה בעיקר במזרח אירופה וחברת "הכשרת מפרץ חיפה". באותה הזדמנות קיבלה החברה גם את רצועת החוליות לאורך שפת הים בחכירה. מתוך 44,500 דונם שנרכשו בעמק זבולון יועדו 10,000 עבור אגודת "עבודת ישראל - וורשה".

אך למרות שהכוונה הייתה לייסד יישוב שישען על ההון הפרטי ועל קרע פרטית, הרי שהמשבר הכלכלי בשנים 1926-1927 גרם למשבר כספי גם ב"קהילת ציון" ואיתו שונתה גם התכנית: קק"ל והחברה הכלכלית לא"י נחלצו לעזרת החברה ובתמורה הועברו לקק"ל 19,300 דונם, ולחברה הכלכלית לא"י 8,000 דונם. השאר נותר בידי החברה ובידי אנשים פרטיים. מתוך עשרת אלפי הדונם של "עבודת ישראל - ורשה" בכפר אתא הועברו כ- 5,000 דונם לקק"ל, שהחליטו בגלל הלחץ של העלייה הרביעית להיכנס גם לקנייה של אדמות להתיישבות עירונית בניגוד לעמדתם במשך שנים.