רחובות, שכונות ואתרים

הראשונים

לכבוד תלמידי חט"ב ב' רוגוזין, הראשונים ברחוב לכבודם המתיישבים הראשונים במקום.