רחובות, שכונות ואתרים

הרקפות

צמח בר חורפי.

צמח בר הגדל בין נקיקי הסלעים, בעל פקעת, פרחיו גדולים ונאים, צבעם סגול ורוד, עלי הכותרת מופשלים לאחור CYCLAMEN .
מילון חדש, אברהם אבן שושן