רחובות, שכונות ואתרים

הרר צבי

הרר צבי 1920-1991 ראש העיר 1958-1978.

צבי הרר נולד ב-13.1.1920 בעיירה קטנה בהרי הקרפטים בהונגריה. במלה"ע השניה היה במחנה ריכוז וב-1944 הצטרף לצבא הרוסי ולחם בנאצים. ב-1947 נתפסה האוניה בה עלה לארץ והוא הועבר למחנה מעצר בקפריסין. ב-1949 הגיע לארץ ועבד במשרד הבטחון עד למינויו כראש המועצה המקומית כפר אתא ב-1958. ב-1969 עם הכרזת קרית אתא לעיר הפך לראש העיר הראשון. ב-1978 פרש מראשות העיר והתמסר לפעילות ציבורית בבנק אוצר השלטון המקומי, הועד למען השוטר ואגודת ידידי בי"ח "בני ציון" (רוטשילד). צבי הרר נפטר ב-21.1.1991, י"ח שבט, תשנ"ב.
(הקתדרה לחקר תולדות המקום).