רחובות, שכונות ואתרים

התעלה

על תוואי תעלת הניקוז.

הרחוב נקרא על שם תעלת הניקוז שנחפרה בתוואי שלו בסוף שנות הארבעים ביוזמת אנשי רמת יוחנן ובשיתוף עם קק"ל. אנשי כפר אתא, שהתנגדו תחילה לחפירת התעלה וערכו הפגנות נגדה הבינו לאחר התיעצות עם שמחה בלס, מומחה בעל שם עולמי לבעיות ניקוז,שאין ברירה, ויש לחפור את התעלה שתפתור את בעיות הניקוז לכל הסביבה.
הקתדרה לחקר תולדות ומקום