רחובות, שכונות ואתרים

התעשייה

לכבודם של מפעלי התעשיה באזור.

מפעלי בתי חרושת, ייצור מוצרים שונים באמצעות מכשירים ומכונות. (ממקום באיזור התעשייה של קרית נחום.
מילון חדש, אברהם אבן שושן.