רחובות, שכונות ואתרים

ורד

שיח נוי ממשפחת הורדיים.

שיח נוי קוצני או מטפס ממשפחת הורדיים, בעל עלים מורכבים מנוצים ופרחים גדולים ונאים ( ROSA) .
(מילון חדש, אברהם אבן שושן.