רחובות, שכונות ואתרים

וינגייט

צ'רלס אורד וינגייט 1944-1903 מקים "פלוגות הלילה המיוחדות".

אורד צ'רלס וינגייט 1944-1903 הגיע לא"י במאורעות 1936 כאיש צבא בריטי, כדי לדכא את הכנופיות. אירגן את "פלוגות הלילה המיוחדות", כח יהודי שפעל על עקרון של התקפה וניידות. הן היוו נדבך חשוב בפלמ"ח. כונה "הידיד". ב- 1941 פעל בחבש והשתתף בכיבושה מידי האטלקים. ב- 1943 פעל בבורמה ונהרג שם בתאונה אוירית. על שמו "מכון וינגייט" ליד נתניה.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 192.