רחובות, שכונות ואתרים

חבקוק

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון.

ספר חבקוק השמיני בספר "תרי - עשר". לפי ההשערה חי חבקוק בתקופה שלפני חורבן הבית הראשון והיה בן דורו של ירמיהו. בתשובה לתלונותו על הצלחת הרשעים מבשר אלהים על מפלת בבל.
יודאיקה, לככסיקון עמ' 133.