רחובות, שכונות ואתרים

חבצלת

צמח בר ממשפחת הנרקיסים. "ותגל ערבה ותפרח כחבצלת" (ישעיהו ל"ה 1)

צמח בר ממשפחת הנרקיסים. גדל בא"י בחולות חוף הים. מראשוני העיתונים העבריים בארץ 1870-1920. בין עורכיו: בק ישראל, הכהן מיכאל ופרומקין. בשנים 1913-1908 הופיע שלוש פעמים בשבוע. היו בו מוספים ביידיש ובלדינו. לא אהד את פעולות "חובבי - ציון ואת הציונות.
מילון חדש, אברהם אבן שושן.