רחובות, שכונות ואתרים

חנקין

יהושע חנקין 1945-1864 , מגואלי אדמות ארץ - ישראל.

חנקין יהושע 1945-1864 החשוב בגואלי הקרקע בא"י. בשנת 1890 רכש את אדמות רחובות וחדרה. מאז, במשך עשרות שנים, היה לרוכש הקרקעות הגדול ביותר בארץ ישראל. לזכותו נזקפו גאולת יותר מחצי מליון דונם קרקע. פעל בשליחות חברת "הכשרת היישוב", "המשרד הארצישראלי", "פיק"א וקק"ל. אחרי מלחמת העולם הראשונה הצליח לקנות את אדמת עמק יזרעאל. ב- 5 לינואר 1925 נרכשו האדמות של כופרתא על ידי חברת "קהילת ציון" בתיווכו של יהושע חנקין עבור אנשי אגודת "עבודת ישראל - וורשה" ואחרים, אשר חברו יחדיו והקימו את כפר עטה (קרית אתא).