רחובות, שכונות ואתרים

טביב אברהם

אברהם טביב 1950-1889 חבר כנסת מראשי העדה התימנית.

אברהם טביב 1950-1889 עלה עם משפחתו מתימן ב- 1907. נטל חלק בהקמתן והרחבתן של השכונות התימניות במושבות יהודה והגליל. מראשי הפעילים ב"התאחדות התימנים בארץ - ישראל" (1923). פעל בתחומי עליה התיישבות וחינוך. נציג היישובים התימנים בוועדה החקלאית (מ- 1925) וחבר ועד העליה שליד הסוכנות היהודית. השתתף כציר טעם "התאחדות התימנים" בקונגרסים ציוניים 1937,1935,1931 . משנת 1944 היה פעיל בהתאחדות מפא"י, ולאחר קום המדינה חבר הכנסת הראשונה.