רחובות, שכונות ואתרים

שכונת גבעת הרקפות

גבעת הרקפות היא השכונה העגולה בצפון מזרח קריית אתא. ראשוני השכונה הגיעו אליה בשנות החמישים אחרי שהות במעברות כפר אתא, מעברת קריית נחום ומעברת שפרעם. במסגרת פירוק המעברות והעברת האנשים ליישוב קבע נבנו בגבעה עטורת הרקפות צריפים ומבנים ארעיים, שהוחלפו מהר מאוד בשיכונים, שבנתה "עמידר" ונקראו פשוט "עמידר" ב' ו"עמידר" ג'. בשנת 1953 סללו את הרחובות הראשיים של השכונה - רחוב בן עמי (לימים שכונת בן עמי) ורחוב אנילביץ. גבעת הרקפות הייתה שכונה שקלטה גלי עלייה רבים. בשנת 1956 הצטרפו אליה עולים ממצריים, פולין ורומניה, שנכנסו אף הם לשיכונים שבנתה עמידר. בראשית שנות השישים הגיעו עולים ממרוקו שהגדילו את אוכלוסיית השכונה. לשכונה נוצר דימוי של שכונת עוני הקולטת אוכלוסיות חלשות ושנים של הזנחה וחוסר תשומת לב של המוסדות עשו את שלהם. בסוף שנות השבעים אוחדו שכונות עמידר א' ב' ג', במסגרת פרויקט שיקום שכונות.