רחובות, שכונות ואתרים

חגי

מנביאי ישראל בתקופת שיבת ציון.

חגי הוא לפי ההשערה מגולי בבל שחזרו לציון בימיו של זרובבל בן- שאלתיאל ויהושע בן - יהוצדק (שנת 520 לפנה"ס). ספר "חגי", העשירי בספר "תרי - עשר", מכיל שני פרקים בהם קורא הנביא לבני דורו לבנות את בית המקדש. ( יודאיקה , לכסיקון עמ' 134).