רחובות, שכונות ואתרים

חברון

עיר האבות. "בקרית ארבע היא חברון" (בראשית כ"ג 2)

אחת מארבע ארצות הקודש בא"י, השוכנת בעמק פורה בין הרים, דרומית - מערבית לירושלים. בה מערת המכפלה, מקום קבורתם של האבות והאמהות (פרט לרחל אמנו). "וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים" (במדבר יג 22). בעת החדשה התיישבו בה יהודים והתקיימה בה ישיבה עד מאורעות 1929, בהם נטבחו שבעים מתושביה. במלחמת ששת הימים נכבשה מידי הירדנים. היום במקום מרכז תורני והעיר "קרית ארבע", השוכנת בצמוד לעיר הערבית. (כל מקום ואתר עמ' 150).