רחובות, שכונות ואתרים

חפץ חיים

ישראל מאיר הכהן 1933-1838 מגדולי הפסוקים בדורנו.

רבי ישראל מאיר הכהן 1933-1838, מגדולי הפוסקים ובעל מוסר, פעל בראדין ליטא. בעל השפעה מכרעת בקרב קהילות ישראל. נודע בשם ספרו הראשון "חפץ חיים", חיבור ההלכה המרכזי שלו- "משנה ברורה". דן בחלק "אורח - חיים" שב"שולחן ערוך". ממיסדי אגודת ישראל. על שמו קבוץ "חפץ חיים". (יודאיקה לכסיקון עמ' 166).
(יודאיקה לכסיקון עמ' 166).