רחובות, שכונות ואתרים

האסיף

עונת איסוף תבואת השדה והכרם.

איסוף תבואת השדה והכרם. חג האסיף הוא חג סוכות "ןחג האסיף בצאת השנה, באספך את מעשיך מן השדה" (שמות כ'ג 16).