רחובות, שכונות ואתרים

האלה

עץ ממשפחת האילתיים. "וישב תחת האלה" (שופטים ו' 11)

שם כולל לעצים ולשיחים דו- ביתיים ממשפחת האלתיים. האלה הארץ ישראלית מצויה לרוב בחברת האלון המצוי. גובהה כ 3-4 מטרים. כתוצאה מפגיעת הצאן הופכת היא מעץ לשיח. האלה נפוצה גם בסוריה, בלבנון ובאסיה הקטנה. האלה הארץ - ישראלית משירה את עליה בראשית החורף ומלבלבת באביב. מין אחר הנפוץ בארץ הוא אלת - המסטיק. זהו שיח הגדל בדרך כלל יחד עם החרוב. אלה זאת מדיפה ריח חריף של שרף המצוי בענפיה, וממנו מייצרים מסטיק ללעיסה. מין נוסף הוא האלה האטלנטית, שבצילה הנגו לערוך טקסי פולחן. מין אחר הקרוב לאלה האטלנטית הוא אלת הבוטנה, שזרעיה נודעים בכיניו "פיסטוק חלבי".
אנציק' בריטניקה לנוער