רחובות, שכונות ואתרים

דפנה

עץ ירוק עד שעליו משמשים כתבלין.

שמות העץ הם פרשה סבוכה. אין ספק כי הדפנה הידועה במיתולוגיה ובספרות היוונית היא בעצם העץ האציל. הצמח הנקרא דפנה גדל בארץ ישראל רק באדום. בימי קדם לא הקפידו וקראו לפעמים בשם אחד לצמחים שונים ובשמות שונים לאותו צמח. עלי הדפנה (עץ אציל) משמשים כתבלין. שמן העלים והפירות משמש לרפואה ולתעשית הסבון. דפנה המיתולוגית היתה נימפה, בתו של אל הנהר פינאוס. אפולו שהיה מאוהב בה, קידש לו את עץ הדפנה, ומזלזליו הכין לו כתר.
האנציק' החי והצומח של א"י. אנציק' בריטניה לנוער.