רחובות, שכונות ואתרים

גולומב אליהו

אליהו גולומב (1945-1893) ממייסדי ה"הגנה".

אליהו גולומב 1945-1893 ממיסדי ה"הגנה" ומראשיה. מראשי הסתדרות העובדים והועד הלאומי. ממארגני ההתנדבות לגדודים העבריים בשנת 1918. יצא לשליחות לרכישת נשק ולארגן נוער חלוצי באירופה. בין מייסדי פלוגות השדה והפלמ"ח. בין היוזמים לשליחת צנחנים לאירופה הכבושה ע"י הגרמנים. היה בעד תאום עם ארגוני מחתרת אחרים. לכסיקון האישים של א"י עמ' 124 הערה: חלקו של רחוב גולומב נקרא עתה ע"ש הרב עמנואל דודשווילי.