רחובות, שכונות ואתרים

גבורי הקריה

לכבוד גיבורי הקריה שנפלו במערכות ישראל.

לכבודם של תושבי קרית אתא שנפלו במערכות ישראל.