רחובות, שכונות ואתרים

ג'ורז סרה

צייר צרפתי שהיה הגורם הממריץ בייסוד הניאו אימפרסיוניזים ומעמודי התווך שלו. יצירתו המפורסמת ביותר "המתרחצים באסנייר". סרה ניסה להעלות האימפרסיוניסיטים. בכך ביקש סרה להפוך את הרגע לדבר מה ממושך וברקיימא. יצירתיו מעידות על חיפושו אחר תיאוריה של צבע וקומפוזיציה שתיצור איזון והרמוניה מושלמת. (מתוך חוברת רחובות גבעת טל בהוצאת העיריה- 2001.