רחובות, שכונות ואתרים

ברנר יוסף חיים

יוסף חיים ברנר (1921-1881) סופר עברי, מתרגם ופובליציסט.

יוסף חיים ברנר 1921-1881, נרצח ביפו בפרעות תרפ"א. סופר עברי נודע ומתרגם. בעיקר הכאיב לו העוני בשכבות הנמוכות של החברה היהודית (מתן בטוי לכאב זה בכתביו: "מעבר לגבולין" "מסביב לנקודה". בחוג הסוציאליסטי מצא תאוריות שאין להם כל קשר עם מצבו של העם היהודי (הסיפור "בחורף". בציונות שלטה, לדעתו, דברנות ולא מעשים בכתביו: "בן מים ומים" "מכאן ומכאן" "שכול וכשלון". על שמו קיבוץ "גבעת ברנר" 1928. לכסיקון האישים של א"י עמ' 111.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 111.