רחובות, שכונות ואתרים

ברדיצ'בסקי מיכה יוסף

מיכה יוסף בן גוריון (ברדיצ'בסקי) סופר עברי והוגה דעות.

מיכה יוסף (בן גוריון) ברדיצ'בסקי 1921-1 סופר עברי והוגה דעות. דרש שינוי ערכים במסורת הדת. עסק בסיפרות ישראל הקדומה, באגדות ישראל. שלל את תפיסתו הציונות של אחד העם. (יודאיקה, לכסיקון, עמ' 64).
יודאיקה, לכסיקון, עמ' 64.