רחובות, שכונות ואתרים

בר כוכבא

שמעון בר כוזיבא, מנהיג המרד נגד הרומאים.

מגיבורי ישראל. בשנים 135-132 לספירה כבש מידי הרומאים את מרבית ארץ ישראל ולחם בה כשנתיים. רבי עקיבא תמך בו והמליץ עליו - "דרך כוכב מיעקב". (במדבר כ"ד 17). (לפי תגליות מכתביו בימינו היה שמו כנראה בר כוזיבא). (יודאיקה, לכסיקון, עמ' 63).
יודאיקה, לכסיקון, עמ' 63.