רחובות, שכונות ואתרים

בר יוחאי שמעון

שמעון בר יוחאי (רש"בי) בעל ספר "הזוהר".

שמעון בר יוחאי (רשב"י), התנא, חי במאה ה- 2. תלמידו של רבי עקיבא. בשל העויינות שהפגין כלפי הרומאים, גזרו עליו מיתה: ברח עם בנו אלעזר והסתתר במערה 12 שנים. לפי מסורת המקובלים חיבר את ספר ה"זוהר", דמות מרכזית בתורת הקבלה. לפי המסורת קבור במירון, שם עורכים הילולה ביום מותו, ל"ג בעומר. (יודאיקה, לכסיקון, עמ' 232).
יודאיקה, לכסיקון, עמ' 232.