רחובות, שכונות ואתרים

בר יהודה

ישראל בר יהודה (1965-1895) מראשי תנועת העבודה ו"הקיבוץ המאוחד".

ישראל בר יהודה 1965-1895, עסקן תנועת העבודה בארץ, חבר קיבוץ יגור. פעיל בקיבוץ המאוחד ובמוסדות מרכזיים של הסתדרות העובדים ובהסתדרות הציונית. מ- 1949 היה חבר כנסת. בין השנים 1959-1955 כיהן כשר הפנים. ב- 1962 כיהן כשר התחבורה.
לכסיקון האישים של א"י עמ' 107.