רחובות, שכונות ואתרים

בר אילן מאיר, הרב

מאיר ברלין (1949-1880) ממנהיגי תנועת "המזרחי".

מאיר ברלין בר אילן 1949-1880 עסקן ציוני סופר ועורך. עד עלייתו לא"י בשנת 1923 פעל בברלין והוציא שבועון "העברי". שימש כנשיא המזרחי בארה"ב ב- 1914. ב- 1915 נבחר לנשיא המרכז העולמי של המזרחי. ב- 1925 הצטרף להנהלת הקק"ל. ב- 1929-1931 היה חבר ההנהלה הציונית. ב- 1937 ייסד את העיתון היומי "הצופה". על שמו נקראת אוניברסיטת בר אילן ברמת גן. (לכסיקון האישים של א"י עמ' 100).
לכסיקון האישים של א"י עמ' 100.