רחובות, שכונות ואתרים

בצרי יוסף

חבר המחתרת הציונית בעירק.בצרי יוסף (1952-1923) מעולי הגרדום.

חבר המחתרת הציונית בעירק. מילא תפקידים ב"שורה". נתפס בידי הבולשת העירקית. עליו ועל שלום צאלח ואחרים גללו אשמת זריקת רימוני יד על רכוזים יהודיים בבגדד, כדי לדרבנם כביכול לעליה לישראל. במשפט הראווה שנערך בסוף 1915 נידון לתלייה. בפסעו אל הגרדום קרא בעברית באוזני הקהל שהתגודד בככר בבגדד "תחי ישראל"! (18) פברואר 1952. (לכסיקון לבטחון עמ' 90)
לכסיקון לבטחון עמ' 90.