רחובות, שכונות ואתרים

בני ברית

מסדר יהודי עולמי העוסק בשירותים קהילתיים.

מסדר יהודי עולמי העוסק בשירותים קהילתיים. נוסד בניו- יורק 1843. מטרותיה: טיפוח המוסר, החברה, מעשה צדקה וחינוך. ממפעליה: "הסתדרות בני ברית לנשים". נוסדה ב- 1897, "הליגה נגד השמצה" (נוסדה ב- 1913) המגינה על מעמדם וזכויותיהם של היהודים ופועלת לחיזוק הקשרים הבין - דתיים.
לכסיקון, יודאיקה, ע"מ 60.