רחובות, שכונות ואתרים

בן צבי, יצחק

צחק בן צבי (1884-1963) הנשיא השני של מדינת ישראל.

יצחק בן צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל (1884-1963). סופר וחוקר א"י. יסד עם בורכוב את "מפלגת פועלי ציון". ב- 1908 היה בין מקימי הגימנסיה העברית בירושלים וכן השתתף בהקמת ארגון "השומר" בא"י. השתתף בייסוד "כנסת ישראל" בא"י. ב- 1944-1948 היה נשיא הוועד הלאומי ליהודי א"י. ב- 1952-1963 כיהן כנשיא השני של מדינת ישראל. חוקר ההסטוריה של הישוב היהודי בא"י ושל שבטי ישראל.
לכסיקון, האישים של א"י ע"מ 95.