רחובות, שכונות ואתרים

אינשטיין אלברט

אלברט אינשטיין 1879-1955 אבי תורת היחסות.

אלברט אינשטיין (1879-1955). בשנת 1905 ניסח את "תורת היחסות". בשנים (1915-1916) פירסם חדושיו בתורת הגרוויטציה. קיבל פרס נובל לפיסיקה 1921. לאחר השתלטות הנאצים בגרמניה עבר לארה"ב ושם חלק בחידושים המדעיים: ביקוע האטום וייצור הפצצה האטומית. הציונות, סייע בפתוח מוסדות המדע בארץ. אוהד הציונות, סייע בפתוח מוסדות המדע בארץ. לאחר מות חיים וייצמן הוצע לו לכהן כנשיא מדינת ישראל, אך הוא סרב.
לכסיקון האישים של ארץ ישראל 39.