רחובות, שכונות ואתרים

אחד העם

אשר גינצבורג 1856-1927 אידיאולוג פובליציסט ומנהיג ציוני.

כינויו הספרותי של אשר גינצבורג (1856-1927). פירסם את מאמרו "לא זה הדרך" אחרי ביקורו בא"י 1889. אחר כך כתב מאמרי ביקורת על פעולות "חובבי - ציון". יוצר המגמה הרוחנית בציונות, והוגה הרעיון של מרכז רוחני בא"י. ערך את "השילוח" 1896-1902, דרש "הכשרת הלבבות" לקראת הלאומית. לשם כך ייסד את "בני משה" מעין מסדר חשאי. חבר ועד הנאמנים של הטכניון העברי בחיפה. מאמריו קובצו בארבעה כרכים "על פרשת דרכים".
לכסיקון האישים של ארץ ישראל ע"מ 36.