רחובות, שכונות ואתרים

אורנים

עצים ממשפחת עצי המחט.

עצים ממשפחת עצי המחט.