רחובות, שכונות ואתרים

אליהו הנביא

מנביאי ישראל בתקופת בית ראשון

אליהו , נביא ישראל, שנלחם למען הצדק החברתי ונגד פולחן הבעל בימי המלך אחאב ואשתו איזבל. הר הכרמל נקרא בפי הערבים הר אליהו.
יודאיקה, לכסיקון, ע"מ 24