רחובות, שכונות ואתרים

הארז

עץ ירוק עד. "ארז שיטה והדס ועץ שמן" ישעיהו מ"א 19

עץ ירוק עד. ענפיו גדלים בנדבכים שטוחים, עליהם המחטיים סדורים בקבוצות והאצטרובלים שלהם דמויי חבית. המפורסם מבין הארזים הוא ארז הלבנון שבו בחר שלמה המלך להשתמש בבניית המקדש. בתנ"ך הוא סמל לשפע ואריכות ימים כמו שנאמר "צדיק כתמר יפרח, כארז לבנון ישגה" (תהילים צ"ב פס' 13)? הארז הנפוץ בעולם הוא הארז האטלנטי, קרובו של ארז הלבנון.
אנציק' החי והצומח של ארץ ישראל.