רחובות, שכונות ואתרים

משעול טבצ'ניק

ממייסדי כפר עטה

בקצה הסמטה, המחברת את פרוייקט אחוזת בית לחם לרחוב המייסדים, עמד ביתה של משפחת טבצ'ניק כמו גם בית החרושת "טעמיה", אשר היה בבעלותה. שמחה טבצ'ניק, אבי המשפחה, פעל רבות בשורות אגודת "עבודת ישראל ורשה - כפר אתא", אשר רכשה את אדמות כפרתא ונמנה עם מייסדי הישוב. הוא עלה על הקרקע ב – 1925, הקים כאן משק חקלאי לתפארת, לקח חלק פעיל בהווי חיי הישוב המתפתח והשתלב במוסדותיו. מאוחר יותר הצטרפו אליו בני משפחה נוספים, לרבות האח ישראל, אשר עמד בראש ביח"ר "טעמיה", בו יצרו חלבה ודברי מתיקה אחרים. ביהח"ר, אשר הוקם בחצר בית המשפחה, היה חלק מן המהפך התעשייתי שחל במקום באמצע שנות השלושים של המאה העשרים. צאצאי המשפחה, המתגוררים בעיר, שומרים על רצף התיישבותי בה מאז היווסדה.
הקתדרה לחקר תולדות המקום